top of page

(Medisch) Pedicure

Medisch pedicure
Een medisch pedicure is een pedicure die naast de basisopleiding een kopstudie ‘medisch pedicure’ heeft doorlopen, waardoor zij alle soorten risicovoeten kan behandelen, waaronder die van diabetespatiënten. Zij heeft de beschikking over specialistische technieken waarmee zij complexere voet- en nagelproblematiek kan behandelen. Zij is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

Risicovoeten
De zogenaamde risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De (medisch) pedicure is speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen.

 

Vergoeding zorgverzekeraars
De behandeling bij diabetici wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De overige behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Zie hiervoor dekking zorgverzekeraars.

pedicure
bottom of page